07 Th9 Thiết Kế Name Card

Hầu hết mọi anh em đều coi Namcard. Hay danh thiếp chỉ đơn giản là một tấm giấy nhỏ. Nhưng thực tế công dụng của Namecard lại nhiều hơn bạn nghĩ. Những ấn tượng ban đầu của danh thiếp. Những thông tin cần thiết trên danh thiếp, có thể ...

Đọc tiếp